Dine persondata ved Sanderum Køreskole

 

GDPR

GDPR er en Europæisk persondatalov der er trådt i kraft d. 25. maj 2018. Formålet med

GDPR er at have de samme databeskyttelseslove i alle EU-medlemsstater og at

give borgerne mere kontrol over, hvordan og hvornår deres data anvendes. Selvom

GDPR er en EU-forordning, er enhver virksomhed, der markedsfører varer eller

tjenesteydelser til EU-borgere, uanset hvor den er beliggende, omfattet af

forordningen.

Sanderum Køreskole vedkender sig det særlige ansvar, der hører med til at opbevarer

personlige data på køreskoleelever. Vi ønsker at vore elever har fuld tillid

til Sanderum Køreskole, som et trygt og sikkert sted at opbevare sine

oplysninger.

Dette er en beskrivelse af hvorledes Sanderum Køreskole i forhold til persondatalov af 25.

maj 2018 håndterer personlige data. Ved tilmelding på Køreskolens

tilmeldingsblanket bekræfter køreeleven at have læst, forstået og accepteret

nærværende håndteringsbeskrivelse. Er eleven under 18 år skal forældre

udfylde tilmelding og fuldmagt.

Ligeledes kan en elektronisk accept (mail fra forældre) godtages.

Alle data opbevares som beskrevet, for at kunne drive køreskolen efter lovbefalede

retningslinjer, samt køreskolens egne retningslinjer.

Data

Køreskolen opbevarer på forskellig vis følgende Data; Navn, Adresse, E-mail,

Telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger, samtykkeerklæring, forældresamtykke,

billede af evt. Sundhedskort, billede af evt. opholdstilladelse, lægeerklæring,

status på køreuddannelsen, evt. korrespondance mellem politi og elev, evt.

relevante kursusbeviser.

Dokumenter

Ansøgning om Kørekort, Lektionsplan, tilmelding og øvrige dokumenter relateret til elevens

egentlige køreuddannelse hos Sanderum Køreskole fremvises for en kommunal

instans ifm. godkendelse af elevens ansøgning, samt til politiet ifm.

afholdelse af elevens køreprøver, ansøgning overdrages til politiet efter

bestået praktisk prøve. Efterfølgende lagres dokumenterne i køreskolen i et aflåst

skab.

Indtil endt køreuddannelse opbevares elevens dokumenter i køreskolens varetægt, i

teorilokalet.


Ved afbrudt Køreuddannelse udleveres ansøgning til eleven, og den originale

lektionsplan udleveres til den af eleven udpeget kørelærer/køreskole, kopi af

lektionsplanen samt øvrige dokumenter opbevares i 2 år.

Elektroniske Data

Elevens navn, adresse, telefonnummer, personnummer samt E-mail adresse, er beskyttet

bag administrators Brugernavn og Password. Elev data på kørelærerens mobil

telefon slettes, når eleven har bestået sin praktiske prøve.